Diensten

Diensten

Advies


 • Trajectbegeleiding A-Z
 • Second opinion
 • Bemiddeling
 • OpvolgingOnderzoek


 • Archeologienota
 • Risicoanalyse
 • Bureaustudie
 • SyntheseOntsluiting


 • Valorisatie
 • Aanbod voor scholen / Pa Leo & Nea
 • Communicatie (sociale media, pers, copywriting, ...)
 • Publiekswerking (rondleidingen, lezingen, workshops, ...)
 • Productontwikkeling (publicatie, tentoonstelling, wandeling, ...)

Waarom eerstelijnszorg?


Als je je niet lekker voelt, loop je niet meteen naar een geneesheer-specialist. Je gaat eerst langs bij je huisarts en die verwijst je – indien nodig – door naar een specialist ter zake. Hetzelfde principe is toepasbaar op de archeologische erfgoedzorg in Vlaanderen. Als je als bouwheer, verkavelaar of ontwikkelaar een project wil realiseren en je wil weten of daar ook archeologisch onderzoek bij komt kijken, dan kan je meteen een zogenaamde archeologienota bestellen. Maar waarom niet eerst even nagaan of er alternatieven zijn?


ARCHEOproof kan voor jou in geen tijd een quickscan uitvoeren. Uit deze scan zal meteen blijken of jouw project al dan niet een archeologienota behoeft, conform de actuele regelgeving. Bovendien levert de quickscan een eerste indicatie voor de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. Zo'n scan kan geen archeologienota vervangen, maar laat wel toe om al in een heel vroeg stadium – nog voor er gronden zijn aangekocht of definitieve plannen zijn opgemaakt – een inschatting te maken van wat het effect zal zijn op jouw project. Vervolgens kan ARCHEOproof voor jou op zoek gaan naar de beste en economisch meest voordelige oplossing.


© Copyright 2017-2018 | Alle rechten voorbehouden | ARCHEOproof