Contact

Contact


   Hoogveldweg 40, 3012 Wilsele


   +32 (0)496 61 67 60

BE 0677.900.633


Bart Robberechts (°1975) studeerde archeologie aan de KU Leuven en was van 2005 tot 2019 archeoloog-diensthoofd bij de stad Mechelen. Voordien werkte hij als archeoloog bij de Vlaamse Landmaatschappij en bij het Nederlandse RAAP Archeologisch Adviesbureau. Als stadsarcheoloog begeleide hij dagelijks projectontwikkelaars, architecten, studiebureaus, … bij het doorlopen van het archeologietraject.


Sinds 2017 biedt Bart zijn diensten ook aan als onafhankelijk adviseur archeologie en sinds 2019 als ERKEND ARCHEOLOOG onder de noemer ARCHEOproof. Daarnaast zet hij zich in voor een breder maatschappelijk draagvlak voor de erfgoedzorg, vanuit de overtuiging dat wie een verleden deelt, samen ook plannen kan maken voor morgen.


"Beter voorkomen dan genezen! Wie al in een vroeg stadium rekening houdt met archeologie, komt later niet voor onaangename verrassingen te staan."

© Copyright 2017-2018 | Alle rechten voorbehouden | ARCHEOproof